Hatlane skole og idrettshall

Kunde:

Ålesund kommune

-

Sted:

Nørvasund

-

Areal:

9400 m²

-

Areal utomhus:

28 daa

-

Tidsrom:

2010-2013

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

Jiri Havran og tegn_3

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap

tegn_3 vant plan- og designkonkurranse om Hatlane skole i Ålesund høsten 2010. Skolen er en treparallell barneskole for 525 elever i 1. til 7. klasse. I tillegg har skolen en spesialskole som skal samlokaliseres og integreres i den nye skolen for 35 elever fra 1. til 10 klasse. Hatlane skole med tilhørende flerbrukshall skal fungere som et senter for nærmiljøet og er tilpasset både til skolebruk og til kveldsbruk. Prosjektet hadde konkurransens beste løsninger for bl.a. hovedgrep på tomten, innvendig organisering av funksjonene og arealbruk. Det er lagt vekt på å skape en spennende og utfordrende skole med plass for gode og varierte læringsarenaer inne og ute. Med mulighet for kreativ og variert bruk av skolens arealer - et aktivt læringsmiljø for alle elever og lærere. Skoleanleggets utomhusplan er planlagt ut ifra tomtens eksisterende kvaliteter, med et karakteristisk landskapsdrag diagonalt gjennom tomta fra det øvre hjørnet i nordøst til det nedre hjørnet i sørvest. Prosjektet tar i bruk rammemotivet som det bærende arkitektoniske uttrykk. Dette grepet uttrykker skolen som et samlet skoleanlegg, hvor mangfoldigheten bindes sammen under samme tak; en integrert skole. Prosjektet er en virkeliggjøring av Ålesund kommunes ambisjonsrike energiplan, og skal bli et flaggskip for kommunen. Hatlane skole og flerbrukshall er utredet og utviklet til passivhusstandard.