NTNU campusutvikling

Kunde:

NTNU

-

Sted:

Trondheim

-

Tidsrom:

2016 - pågående

-

Faggruppe:

Plan

tegn_3 og ÅF Reinersen har bistått NTNU med en rekke av de pågående prosessene i campusprosjektet. Vi har blant annet bistått med involvering/medvirkning, utvikling av kvalitetsprogram og analyse for overordnet lokaliseringsstrategi. Første del av prosjektet ble levert sommeren 2016 og skal fortsette ut over høsten. 

Vi har bestått i følgende arbeider:

1. Utarbeiding kvalitetsprogram, som inneholder visjon og seks universielle kvalitetsprinsipper for NTNUs campusprosjekter.
2. Utarbeiding av program for brukerinvolvering i NTNUs campusprosjekter.
3. Utarbeiding av rapport for overordnet lokalisering av campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen.  Arbeidet har blant annet bestått av utarbeiding av ulike alternativer og analyser, som gir et beslutningsgrunnlag for anbefaling for hvor NTNUs utbyggingsbehov skal lokalisering for å oppå den beste helhetsløsningen for NTNUs campus i Trondheim.

Arbeidet er utført i tett samarbeid med NTNUs prosjektgruppe for campusutvikling.