Nydalsveien 32b FutureBuilt

Kunde:

Avantor og FutureBuilt

-

Teamet:

SPOL Architects, tegn_3, Architectopia, DIFK

-

Sted:

Nydalen, Oslo

-

Størrelse:

20 000 kvm

-

Tidsrom:

2016

-

Renderinger:

Hall: SPOL Arkitekter, Front Plaza: MIR.no, Courtyard: Tegmark.net

-

Faggruppe:

Plan

Sammen med SPOL arkitekter, Architectopia og DIFK var tegn_3 prekvalifisert til å delta i Future Built konkurransen om Ndalsveien 32b. Konkurransen oppmuntrer til samarbeid mellom profesjoner i utformingen av nye strategier for bærekraftig utvikling. Oppdraget omfatter bevaring og gjenbruk av eksisterende historiske verksted langs Akerselva, utarbeide en urban strategi i kongruens med Nydalen Pluss Masterplan, rettferdiggjør et nytt program i første etasje, og legger til 12.000m2 av boliger innenfor området grenser.


Nydalen er ikke et sentralt knutepunkt i Oslo, snarere en perifer node med gode tilknytninger til transport- og rekreasjonsområder.  Kun ved å tilføre urbane kvaliteter gjennom design og programmering vil nydalen oppnå ønsket attrasjonsverdi.  Nydalen er likevel et tyngdepunkt i Oslo, med mange arbeidsplasser og BI som tilfører et akademisk miljø og en stor studentmasse.  Med samtidig har Nydalens identitet brutt med sitt største potensiale, Akerselva; Oslos miljøpark og kulturakse, fra Operaen til Kunsthøgskolen, med potensielt helt opp til Teknisk museum.  Kulturprogrammene opp Akerselva er et sterk tilknyttet sine nærområder, noe som Nydalen+ søker å gjenopprette for Nydalen med et større fokus på øst-vest forbindelsen.  Nydalen 32b kan bli katalysator for nytt liv og identitet i Nydalen.  For å utnytte potensialet kreves tæmet et grep for byplan, programmering og arkitekter.