Regjeringskvartalet

Kunde:

Statsbygg

-

Sted:

Oslo

-

Tidsrom:

2014-2016

-

Foto:

Statsbygg

-

Faggruppe:

Interiør / Plan

På vegne av Statsbygg utarbeider tegn_3 og Rambøll rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal i Oslo.
Regjeringen har gjennom sitt konseptvalg besluttet at det fremtidige regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor og alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet.
Også Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) vil holde til i det fremtidige regjeringskvartalet. Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares.

Regjeringen åpner for tilbygg/utvidelser av Høyblokka og høyere bygg bak Høyblokka. Y-blokka, S-blokka og R4 rives.

 

 

 

Arbeidet skal forholde seg til flere føringer, forutsetninger og mål pekt ut gjennom regjeringens konseptvalg:

  • Åpen og inviterende bygnings- og uteromsutforming som ivaretar nødvendige krav til sikkerhet
  • Fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser
  • Høy miljøstandard
  • Arealeffektivitet
  • Bevaring av utpekte bygg og uterom med høy kulturminneverdi
  • Samlokalisering, endrings- og utvidelsesmuligheter


I samsvar med konseptvalgutredningens anslag legges 5 700 arbeidsplasser i 2034 til grunn for den videre planleggingen av nytt regjeringskvartal.