Overgangsbru, Geilo stasjon

Kunde:

Hol kommune

-

Sted:

Geilo

-

Tidsrom:

2016-Pågående

-

Status:

Ferdig detaljprosjekt. Planlagt bygget i 2018.

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Ledelse

Etter seier i innbudt konkurranse, har tegn_3 og ÅFE detaljprosjektert ny gangbru på Geilo stasjon.

Brua med sine trapper og heistårn gjør begge plattformer på Geilo stasjon universelt tilgjengelige, samtidig som den knytter Geilo Skiheis til byens sentrum.

Et utgangspunkt for formgivingen av brua har vært å betrakte den både som en gate og som en bygning; bruas ganglinjer er lagt slik at den blir en naturlig del av stedets gangveisystem.

Bybildet i området preges av bebyggelse i 2-3 etasjer, ofte i tre og med en takvinkel på 25-30°, og brua er formet for å ta del i dette taklandskapet. Takform, materialitet og organisering gjør at brua sitter komfortabelt i sitt miljø.

Fra brua vil en ha en fantastisk utsikt til byen Geilo, Ustedalen og Økle. Vi har lagt tårnene til siden for utsikten, slik at utsynet mot sør holdes fritt helt fra en går på brua ved Geilo Taubane, og hele veien ned den skråstilte trappa.

Brua er prosjektert som en fagverksbru i stål, med klimaskjerm i glass og tre.