Mysen stasjon, overgangsbru

Kunde:

Jernbaneverket

-

Sted:

Mysen

-

Fagdisiplin:

Arkitektur/landskapsarkitektur

-

Tidsrom:

2014-2015

-

Status:

Bygget

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

Fra skisseprosjekt  via detaljprosjekt til oppfølging i produksjonsfase.

Mysen som by oppsto som en følge av etableringen av Østfoldbanens østre linje i 1882, men etter at den opprinnelige stasjonsbygningen ble revet på 1980-tallet har stasjonen som knutepunkt manglet et positivt fysisk uttrykk. Et av målene for formgivningen av den nye overgangsbrua var derfor å gjøre den godt synlig i bybildet, for å tydelig markere stasjonen som et viktig sted i Mysen. De to heistårnene, begge enkle og robuste i formen, er kledt i laminert glass i kraftig gult, mens hele forløpet trapp-bruspenn-trapp er utført med himling og håndløpere i treverk, og karmløst glass fra gulv til tak. Det er lagt vekt på å gi de reisende en opplevelse av god hverdagsarkitektur  på vandringen opp, over og ned fra brua, gjennom god materialkvalitet, omhyggelig detaljering og vidt utsyn.

Bæresystem for brua er utført som fagverkskonstruksjon i stål. Heistårnene med forrom er klimatisert, mens trapper og bruspenn er skjermet for vær og vind, men følger de stedlige temperatursvingninger. Overgangsbrua har som oppgave å sørge for at alle kan ferdes over dobbeltsporet på en trygg og komfortabel måte, og er universelt utformet.