Rammeavtale Skatteetaten

Kunde::

Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)

-

Sted::

Hele landet

-

Tidsrom:

2013-2015

-

Status::

Pågående

-

Faggruppe:

Interiør / Ledelse

tegn_3 har siden 2013 samarbeidet med Skatteetaten gjennom en rammeavtale inngått med Skatteetatens IT- og Servicepartner.
Rammeavtalen dekker leveranser innenfor arbeidsplassutforming, arbeidsplassløsninger (design) og lignende tjenester:

-Romprogrammer/-løsninger og innplassering
- Viderutvikling av Skatteetatens arbeidsplasskonsept
- Bistand til internkommunikasjon og foredrag
-Brukerprosesser/forankring
- Generell rådgivning innenfor fagfeltet
-Prosessledelse innenfor fagfeltet

Eksempler på prosjekter:

- Utarbeidelse av Retningslinjer for utforming av Skatteetatens arbeidsplasser - retningslinjene brukes som standard for utforming av alle Skatteetatens kontorlokaler i hele landet

- Ekspedisjon Grålum, Skatt Øst- Design og utvikling av konsept for  publikumsekspedisjon i nye lokaler

- Grålum, Skatt Øst - konseptutvikling og designløsninger for overflater og interiør

- Nye lokaler Sandvika - bistand i prosess med valg av lokaler opp mot utleier. Konseptutvikling og møblering i nye lokaler

- Skatt Midt-Norge - brukerprosesser, kartlegging av arbeidsmønster, utvikling av romsoneprogram for nye lokaler, bistand i  forb. m. tilbudsutlysning

-Retningslinjer for renhold og ryddighet - utvikling av konsept for hele Skatteetaten til bruk i holdningsskapende arbeid med mål om å tilrettelegge for renhold og forbedre inneklimaet.