Risengaparken designhåndbok

Kunde:

Asker kommune

-

Sted:

Risenga, Asker

-

Størrelse:

ca.230 000 m2

-

Tidsrom:

2018

-

Status:

Pågående

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

Risenga er et sentralt område i Asker for idrett og utdanning, med over 1 million mennesker passerende gjennom området hvert år. Området er i dag preget av enkeltbyggenes funksjoner, og det er lite interaksjon og sambruk mellom de ulike byggene. Rommene mellom bygningene fungerer dårlig og domineres av parkeringsplasser. Potensialet til idrettsparken er enormt, bade på grunn av den sentrale plasseringen med nærhet til både sentrum og nabolag, men også på grunn av de ulike lokale og regionale funksjonene som parken rommer.

Designhåndboka for Risengaparken omfatter analyser, målsetninger, visjon og overordnede designprinsipper. Dette leder til en overordnet, helhetlig masterplan med retningslinjer til prosjektering og utvikling av prosjektene og tomtene i parken. Formålet med den overordnete masterplanen er at alle uteområder skal henge sammen og oppleves som en helhet, uavhengig av når prosjektene skal realiseres. Samlet gir dette et grunnlag for utvikling av Risengaparken, med fokus på estetisk kvalitet og helhetlige løsninger.