Selbu ungdomsskole

Kunde:

Selbu kommune

-

Sted:

Bellflata / Selbu

-

Størrelse:

4350 m2

-

Tidsrom:

2017-Pågående

-

Status:

Mulighetsstudie / skisseprosjekt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

tegn_3 ble sommeren 2017 engasjert av Selbu kommune for å lage en mulighetsstudie, med påfølgende skisseprosjekt , for nye Selbu ungdomsskole med svømmehall.

Oppgaven omfatter programmering og arkitektonisk løsning for bygningsmasse med utomhus areal, tekniske løsninger for brann, ventilasjon, energi, bæresystem og støy / akustikk.

tegn_3 har levert inn et skisseprosjekt som bygger opp rundt eksisterende kvaliteter og muliggjør bruk av den ekesisterende skolen frem til ferdig nybygg. Nybygget ligger med langsiden mot utsikten i vest og danner en todelt skolegård med ulike kvaliteter. Et rolig område i vest med bjørkeskogen og utsikten mot fjorden, og et aktivt område i øst med sonedelte områder for ballek, lekeapparat ect.

Ungdomsskolen har fått en sterk identitet og konsept, med akser på tvers som forbinder utendørs aktivitet med innendørs aktivitet. Midt i bygget ligger skolens torg, allrommet. Dette er skolens hjerte, og er et rom som samler de mest sentrale fuksjonene. Herfra strekker ganglinjene seg ut i bygget og bidrar til enkel orientering.

Strategiske plangrep har gitt en skole med høy arealeffektivitet og den kompakte bygningskropp bidrar til lavt varmetap.