Sintef Material og Kjemi

Kunde:

Sintef- Material og Kjemi

-

Sted:

Trondheim

-

Areal:

200m2

-

Tidsrom:

2015

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

Anniken Zahl Furunes

-

Faggruppe:

Interiør

Denne kunden hadde nettopp flyttet fra et nybygg til et gammelt kontorbygg fra 1980-tallet, med kun 3 vindusfasader. Etasjen de flyttet inn i var det gjort lite med siden byggeår. Arbeidsplassene, utelukkende i form av cellekontorer, er plassert langs fasade på hver sin side av en stor midtre sone. Denne midtre sonen besto av 2 relativt store møterom, som sjelden ble brukt, en meget stor åpen sone langt inn i lokalet, samt flere ubrukte arkivrom. Det ene møterommet var plassert lengst frem i bygget, ved den tredje fasaden, eneste veggflate i sonen med naturlig dagslys bortsett fra cellekontorene. Dette gjorde hele etasjen mørk og lukket.

Løsningen ble å rive de eksisterende møterommene for å etablere en sotr sosial sone ved dagslyset, samt å omgjøre de ubrukte arkivene til nye multirom. Kunden hadde behov for ett stort møterom for avdelings-og styremøter, og dette ble etablert innerst i lokalet, mellom de nye multiommene for å skape et større prosjektområde, for å fremme samarbeid og samhandling, og for å trekke de ansatte ut av sine cellekontorer. Det ble på en eksisterende buet vegg laget en spilevegg for å binde sammen bruken av tre i eksisterende arkitektur og for å redusere lyd.

Intensjonen var å skape en dynamisk fellessone som kunne brukes til avslapning, sosialt samvær, og å fremme samarbeid.