Skansen Park

Kunde:

Statens vegvesen Midt Norge

-

Sted:

Trondheim

-

Tidsrom:

2007-2009

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

Revidert skisseprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging for Skansen park. Prosjektet ble utløst som en del av utbygging av Nordre avlastingsveg i Trondheim. Den nye vegen er lagt i tunnel under Skansen. Området som ble berørt av veg- og tunnelbygging ble opparbeidet som en park for Trondheim. Prosjektet legger stor vekt på sjørettet aktivitet og den historiske forbindelsen til 1930 Trondheimsutstillingen. Området omfatter også Kongens Bastion fra Cicignons tid som ble bevart som en viktig del av dette kulturminneverket.

Som en del av konseptet ble Liabakken omgjort til gangakse med Munkholmen som siktpunkt, basert på prinsippet fra 1930 Trondheimsutstillingen. Sitteplasser ble opparbeidet langs aksen og omkranset av rhododendronbusker. Masseplanting av vårløk i plen innrammer siktaksen. En staselig granittrapp nederst i Liabakken markerer overgangen mellom parken og kaia.

Området rundt Askeladden aktivitetshus ble opprustet med steinamfi og scene. En gangsti fra Askeladden leder videre til et flott utsiktspunkt som ble opparbeidet med sittemur og bållplass. En granittrapp med sittemuligheter ved repos leder ned til gjennomgående gang- og sykkelveg og planlagt piknikplass med grill, piknikbenker og bord.

Lokalvei Østre Ila og Mellom Ila ble også opprustet som en del av arbeidet.  Byggearbeidet ble ferdigstilt juni 2009.