Skaun Ungdomsskole

Kunde:

Skaun Kommune

-

Sted:

Børsa / Skaun

-

Tidsrom:

2016-2017

-

Status:

Innlevert

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap / Plan

Skaun kommune utlyste høsten 2016 en begrenset anbudskonkurranse for ny ungdomsskole i Skaun sentrum. Oppgaven omfatter både skole og kulturhall, samt fasedelt masterplanlegging av fremtidig bebyggelse på tomta.

Skolen skal være elevens fremste arena for læring og vennskap, samtidig som den skal være en arbeidsplass for et stort team av ansatte. I tillegg blir den et nærmiljøanlegg for stedet Børsa.

tegn_3 har levert inn anbud som bygger opp rundt eksisterende akser mellom sentrum, skoletomten, og omkringliggende bolig- og grøntområder.

Med strategiske plangrep er det levert forslag til en skole med optimal arealutnyttelse, der gaterommet styrkes og det oppstår uterom med gode oppholdskvaliteter inne på tomten. Den foreslåtte utførelsen gjør det mulig å realisere kvalitetene i masterplanen uten å være avhenging av at fase 2 og 3 blir realisert.

Ungdomsskolen har fått en sterk identitet og konsept, med elevrom i øverste etasje for å minske visuelt støy og for spennende lysinnslipp. Spenstige arkitektoniske løsninger gir stimulering og bidrar til gode orienteringsmuligheter. En gylden himling kobler byens gater med grøntarealene bak.