Sjetébrua

Kunde:

Levanger kommune

-

Sted:

Levanger

-

Areal:

5000 m2

-

Tidsrom:

2009-2015

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

Roar Hugudal

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

tegn_3 og Reinertsen AS har designet og konstruert Sjetébrua samt tilhørende molo og parkområde i Levanger.

Landskapstilpasningen for Sjetébrua omfatter oppgradering av moloen på sørsiden av brua, samt oppgradering av parken med bil- og sykkelparkering på nordsiden ved Snekkarberget. Landskapet tilpasses for å underbygge og fremheve den nye bruas estetiske kvaliteter, samtidig som det skal innby til rekreasjonsopphold i området.

Parken oppgraderes med flere sittegrupper og grillmuligheter.  Disse nye møteplassene defineres med naturlig elementer som vann, topografi og vegetasjon.  Gangveiene gjennom parkområdet strammes opp med en linjeføring som underbygger bruas utforming.
Moloen oppgraderes med nytt rekkverk, vegetasjon, belysning og nytt asfaltdekke kantet med storgatestein. Både langs moloen og i parken er gangveibredden en romslig 3 meter.

Brua er utført som en skråstagsbru i stål. Bruoverbygningen spenner 31 m og bruspennet holdes oppe av skråstag forankret i bakkefundamenter via et 17,7 m høyt brutårn. Brutårnet er formet som en bue, som fører trykkreftene til fundamentet. Brutårnet er lent litt tilbake for å gi konstruksjonen ytterligere spenst og dynamikk. Lysdesign ved Erik Selmer.