Sofienberg skole

Kunde:

Undervisningsbygg Oslo KF

-

Sted:

Oslo

-

Areal:

5000 m2

-

Tidsrom:

2013-2014

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

Jiri Havran

-

Faggruppe:

Landskap

Sofienberg skole ble ombygget i 2014 med nye uteoppholdsarealer. tegn_3 landskap har hatt detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen.

Mot vest er skolegården åpnet til et amfi med "scene" som trappes ned mot gangveien og Sofienbergparken. Dette gir skolegården åpenhet og romfølelse, og den fine utsikten til parken utnyttes godt. Amfiet har sitteplass til 135 personer og ligger lunt til med gode solforhold. I tillegg er det mulig å sitte i trappeløpene på sidene. Amfiet gir skolen direkte adkomst fra gangveien, slik at elever som kommer fra denne kanten slipper å gå ut i Trondheimsveien.

På siden ovenfor amfiet er det etablert en klatrevegg. Det er også lagt opp til andre aktiviteter med bordtennisbord og basketnett. Nærmest inngangspartiet er det et skjermtak inntil fasaden med sittemøbler for opphold både sommer og vinter. Det er også anlagt skulpturelle sittesteiner foran hovedinngangen.

Skolegården er stengt av for biltrafikk med bom. All parkering skjer på gaten, bortsett fra  HC-parkering  som er lagt til nordsiden av bygget. Det er til gjengjeld anlagt et stort antall sykkelparkeringsplasser til dels under tak og til dels under åpen himmel.