Sofienberggata 7

Kunde:

Oslo kommune, Boligbygg

-

Sted:

Grünerløkka, Oslo

-

Areal:

12000 m² bygg 3000 m² landskap

-

Tidsrom:

2017-2020

-

Status:

Pågående

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Den kommunale boliggården i Sofienberggata 7 skal rehabiliteres. En viktig del av prosjektet er en omfattende energirehabilitering, med nye høyisolerende fasader, nytt ventilasjonsanlegg, energibrønner og grønt tak med solcellepanel. Samlet skal disse tiltakene redusere energiforbruket med mer enn 70 prosent. Det vil også komme beboerne til gode i form av lavere strømregning.

I tillegg til oppgradering av bygningsmassen skal også bakgård og uteareal oppgraderes. I bakgården er det fokusert på god overvannshåndtering, med bl.a. regnbed, åpne vannrenner, permeable dekker og regnvannstanker til bruk for vanning. På taket til det ene bygget skal det legges til rette for opphold og urbant landbruk.

Det er også planer om å konvertere parkeringsanlegget i kjelleren til et grønt mobilitetssenter. Hva dette skal inneholde er ennå ikke helt klart, men det vil bl.a. dreie seg om bildeling, sykkelverksted og sykkelpool med ulike typer sykler. Tanken er også at mobilitetssenteret skal henvende seg til beboerne i Sofienberggata 7, samtidig som det også er et tilbud til alle beboerne i området.