Sparebank 1 SMN- Orkanger

Kunde:

Sparebanken Midt-Norge

-

Sted:

Orkanger

-

Areal:

300 m2

-

Tidsrom:

2014- 2016

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

Anniken Zahl Furunes

-

Faggruppe:

Interiør

tegn_3 har bistått SMN1 i utvikling av kontorkonsept 2020. Kontorkonsept 202 handler om hvordan lokalbanken i fremtiden skal utformes for å støtte endringer i banktjenester. Kontorkonseptet er en del av SMN sin Distribusjonsstrategi 2020 på endret kundeadferd drevet av teknologiske fremskritt.


Vi har utviklet en firedelt håndbok med delene Strategi, Behov, Bruk og Løsninger som gjennom både design og prosessveiledning skal guide SMN1 mot 2020.  Håndboken er utviklet for både utbyggere, leder og ansatte i ulike faser. 

Det er i tillegg utviklet og gjennomført oppbygging av en pilot for kontorkonsept 2020 ved lokalbanken for SMN1 på Orkanger.  tegn_3 bistår nå ved utvikling av lokalbanker i hele Trøndelag.