St. Olav Videregående Skole

Kunde:

Østfold Fylkeskommune

-

Sted:

Sarpsborg

-

Størrelse:

25 000 m2

-

Tidsrom:

2014

-

Status:

Mulighetsstudie

-

Faggruppe:

Arkitektur / Plan

I forbindelse med at Østfold fylkeskommune utarbeider skolebruksplan for de videregående skolene i fylket har tegn_3 fått i oppdrag å utrede mulighetene for en ny sentrumsskole i Sarpsborg. I en tidligere utsilingsprosess har fylkeskommunen besluttet at to tomter er aktuelle for en fremtidig sentrumsskole:

- Dronningens gate 51, eksisterende tomt for St. Olav videregående skole

- Kirkegata 18 m.fl., gamle Kirkegata skole og Sarpsborg yrkesskole

I løpet av 2014 har tegn_3 og fylkeskommunen i samarbeid utforsket forutsetningene for etablering av skoler med 15 000 til 20 000 m2 på tomtealternativene. Arealer under terreng kommer i tillegg og er ikke utredet nærmere, men gir et samlet areal på nærmere 25 000 m2. Innledende analyser har likevel vist at begge tomtene arealmessig har plass til så store romprogrammer, men at gjeldende arealplaner utfordres på ulike måter.

Arbeidet har vært organisert rundt analyse, arbeidsverksteder, konseptutvikling og visualisering i tett samarbeid med oppdragsgiver.
Prosjektet har vist at både Dronningens gate og Kirkegata egner seg godt for skolefunksjoner og det foreslåtte romprogrammet.