Stange Bofelleskap

Kunde:

Stange kommune

-

Sted:

Stange

-

Tidsrom:

2013

-

Størrelse:

Ca. 1360 m2 BYA

-

Faggruppe:

Arkitektur

tegn_3 deltok i en lukket konkurranse på oppdrag fra Stange kommune. Det skulle utarbeides et skisseprosjekt for Stange Bofellesskap, utvikling av bofellesskap for ungdommer med særlige behov.

Anlegget har 10 leiligheter, hver på 56 m2 BRA. Bofelleskapet er som de fleste andre rekkehusområder. Her er det fokus på gode møteplasser, formelle og uformelle, som legger opp til sosiale aktiviteter og samvær. Det skal være enkelt å møtes og få besøk, men samtidig mulig å ha sitt eget private sted, både ute og inne. Sentralt i anlegget ligger felleshuset med fellesarealer og arealer for personalet. Det er etterstrebet åpne løsninger som bidrar til at anlegget oppfattes mer som bolig enn som institusjon. Kontorer ligger sentralt plassert for å gi de ansatte god oversikt. Det store fellesarealet ligger som en kjerne i anlegget, med god takøyde og store glassfasader som kan åpnes mot uteområdet i syd. Fellesarealene kan entres fra tre ulike sider, hvilket gjør veien kort for alle beboerne. Felleshuset blir hjertet og den naturlige møteplassen i borettslaget. Felles utearealer deles i to, av bygget.

Et uteareal er åpent og solrikt i helningen mot syd, det andre er av mer privat karakter med ettermiddagssol mot vest. Disse er foreslått til henholdsvis bålplass og eplehage, men de er begge fleksible og solrike arealer med mange muligheter. Hver enkelt leilighet får sin egen uteplass.