Østfoldbanen stasjonstiltak

Kunde:

Jernbaneverket

-

Sted:

Mysen, Askim, Spydeberg, Tomter, Kråkstad

-

Tidsrom:

2010-2014

-

Status:

Under bygging

-

Foto:

Jiri Havran

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

I samarbeid med Vectura AB, Reinertsen og NGI, har tegn_3 utarbeidet hovedplan, detaljplan og byggeplan for fem togstasjoner på Østfoldbanens østre linje.

Hensikten med prosjektet er å forlenge plattformer og utbedre tilgjengeligheten til plattformene slik at de kan tilfredstiller kravene til ERTMS-prosjektet som følger. ERTMS er et signalsystem som har blitt en standard for toglinjer i Europa.

Prosjektet omfatter fem stasjoner hvor det er prosjektert forlengede plattformer og ny sideplattfrom. Universell utforming i forbindelse med adkomst og krysning av spor har vært et sentralt tema. Det har også vært fokus på å tilpasse plattformene mot eksisterende miljø og bygningsmasse.

Østre linje har vært preget av fortløpende vedlikehold uten en helhetlig plan. Stasjonene får nå en høyere kvalitet og er bedre organisert med tanke på antall reisende. Prosjektet er svært sammensatt og har satt høye krav til samarbeid med myndigheter og brukergrupper, på tvers involverte fagområder.

Alle de fem stasjonene ble ferdigbygget 2014/2015.