Svarttjern borettslag

Kunde:

OBOS

-

Sted:

Grorud, Oslo

-

Areal :

70.000 m2

-

Tidsrom:

2009-2012

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

Svarttjern borettslag ligger på Romsås i Groruddalen i Oslo, et område som ble utbygget i stor skala på 70-tallet. tegn_3 ble engasjert av OBOS Prosjekt i forbindelse med rehabilitering av gårdstun og uteområder.

Svarttjern borettslag ble bygget i 1968, og består av 18 bygg med 651 boliger, og er et av det største borettslagene i landet. Borettslaget har 6 store gårdstun som før rehabiliteringen var uoversiktlige, trange og utrygge. Grunnen til dette var at samtlige sportsboder var plassert i skur ute på tunene. Det ble i forbindelse med prosjektet bygget nye boder i tilknytning til parkeringshusene som hører til borettslaget og dermed kunne gårdstunene åpnes opp og gjøres grønnere og med funksjonelle. Det er lagt mye fokus på at området skal fremstå som ryddig og oversiktlig. Det er etablert sykkelparkering og sitteplasser for beboere i tilknytning til alle blokker og lekeplasser på gårdstunene. Området er planlagt med fokus på universell utforming for alle og sentralt i borettslaget er det bygget en spesielt utformet lekeplass som tiltrekker seg besøkere fra andre deler av bydelen.

Prosjektet ble gjennomført med stor grad av brukermedvirkning og godt samarbeid mellom byggherre og landskapsarkitekter. Svarttjern borettslag vant sammen med Røverkollen borettslag, også det et tegn_3 prosjekt, rehabiliteringsprisen 2015 og fremstår som et meget vellykket prosjekt.