Svarttjernparken

Kunde:

Bydel Grorud, Oslo kommune

-

Sted:

Romsås, Oslo

-

Størrelse:

14,3 daa

-

Tidsrom:

2008-2009

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

Svarttjern er en liten innsjø i et av Oslos tettest befolkede boligområde i Groruddalen. Prosjektets formål har vært å skape et badetjern med tilhørende park for beboere fra omgivelsene. Området integrerer mange praktiske funksjoner og ulike oppholds muligheter. Grepet består i en slak terrassering. Med det skapes det store plenflater til soling, grilling, lek og annet opphold.

I vannkanten er det to sandstrender og flere tre brygger. Praktiske funksjoner som sykkelparkering, sitte- og grillplasser integreres i parken, samt et toalettbygg. Det inngår også en lekeplass i området. En viktig del har vært et material- og møbleringskonsept.  Alle valg er blitt tatt med hensyn til at de må tåle en betydelig grad av hærverk. Universell utforming har vært sentralt i prosjektet, nett-opp for å øke tilgjengeligheten for alle beboerne i områ-det. Det er valgt gode estetiske løsninger som gir friområdet egen identitet, og som dermed også styrker beboernes eierforhold til området. Byggearbeidene ble ferdigstilt i juni 2009.

Prosjektet ble prekvalifisert til Oslo bys arkitekturpris i 2010 og nominert til Innovasjonsprisen for universell utforming i 2011.