Tosterødberget vgs.

Kunde:

Østfold Fylkeskommune

-

Sted:

Halden

-

Areal:

1325 m2

-

Tidsrom:

2014-2016

-

Status:

Ferdig bygget

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

tegn_3 fikk vinteren 2014 i oppdrag av Østfold fylkeskommune å utarbeide skiseprosjekt for Halden videregående skole, avdeling Tosterødberget. Prosjektet består av nytt hovedbygg og begrenset oppdatering av eksisterende verkstedsbygg. Skolen er bygget med massivtre elementer og sto ferdig 2016.

Østforld fylkeskommunens hadde høye kvalitetskrav og fokus på funksjonalitet, arealeffektivitet samt lave totale levetidskostnader. For å oppnå dette måtte skolen være fleksibel for å kunne dekke fremtidens arealbehov. Skolen er prosjektert med høy grad av bruksfrekvens for alle rom. For å oppnå høy bruksfrekvens er det sambruk og flerbruk får en praktisk betydning i skoleanlegget.

Estetiske kvaliteter og gode romopplevelser er vektlagt. Visuell åpenhet, dagslys og varierte romareal, visuell og fysisk kontakt til omgivende natur/uterom skaper trivsel. Tosterødberget vgs har nær kontakt med omkringliggende natur. Det er lagt til grunn en enkel palett av få materialer med en fargeskala som harmonerer med omgivelsene.

Åpenhet preger bygget, med luft og innsyn blant annet for å øke trivsel og hindre mobbing og annen uønsket atferd. Det er etablert strategiske siktlinjer gjennom skolen der man visuelt får kontakt med ulike virksomheter.