Trondheim Havn IKS

Kunde:

Trondheim Havn IKS

-

Sted:

Trondheim Maritime Senter

-

Areal:

ca 1000m2

-

Tidsrom:

2014-2015

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

tegn_3

-

Faggruppe:

Interiør

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Leksvik, Frøya og Namsos. De forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene, og består av over totalt 58 medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver innen alt fra havnedrift til eiendomsforvaltning, og som sitter på forskjellige lokasjoner.

Med nye lokaler i nybygget Trondheim Maritime Senter skal over 30 av de totalt 58 ansatte samlokaliseres, og arbeidet med flytteprosjektet har vært et viktig organisasjonsgrep for intern samarbeidskultur. Der hvor de tidligere satt på hver sin side av elven, skal de nye lokalene huset et bredt spekter av folk og arbeidsformer. Det har vært viktig å lage løsninger og design på en måte som gir rom både for tøffe havnearbeidere med støvler, og samtidig uttrykke det standsmessige i et havnevesen med lange tradisjoner.

tegn_3 har bistått Trondheim Havn med alt fra tidlig fase brukermedvirkning/programmering til prosjektering av planløsning og alt interiør. Det består av kontorlokaler til 30 personer pluss garderober og mønstringsrom for driftavdelingen.

Uttrykk og materialvalg i prosjektet gjenspeiler farger fra havneområdet rundt Dora; med mørke blå toner fra fjorden og dype, rustrøde elementer sett på kaier og gamle skip. Fasaden på Trondheim Maritime Senter i corten-stål er tatt inn i elementer i interiøret, i form av kledning på multiromsbokser ved to interne trapper. Interiøret og møblene er en blanding av det industrielle og det standsmessige. 

Koteng Eiendom er byggherre for Trondheim Maritime Senter, og Eggen Arkitekter sto for prosjektering av bygget.