Trondheimsveien 387

Kunde:

Oslo Kommune, Boligbygg

-

Sted:

Kalbakken

-

Størrelse:

10560 m2

-

Tidsrom:

2013-2014

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

tegn_3 har sammen med Reinertsen as gjennomført et forprosjekt i Trondheimsveien 387, og levert et komplett underlag for totalentreprise. tegn_3 har også fått oppdraget videre med detaljprosjektering for totalentreprenør.

Det skal i Trondheimsveien 387 etableres et Omsorg+ prosjekt med tilhørende serviceareal og et dagsenter. Eksisterende høyblokk skal totalrehabiliteres, mens dagens lavblokk og mellombygg rives og erstattes med et leilighetsbygg i tre etasjer og et mellombygg i to etasjer. 

Prosjektet inneholder 39 nye leiligheter i et nybygg mot Trondheimsveien og 55 ombygde leiligheter i høyblokken. Det nye mellombygget knytter sammen de to boligdelene og inneholder resepsjon og fellesfunksjoner.

Alle leiligheter har direkte tilgang til kafé, dagsenter og servicearealer med frisør, fotpleier og fysioterapi. Anlegget inneholder også treningsrom og møterom. Personalet har en egen avdeling med kontorer, personalrom og garderobeanlegg. Vi ønsker å skape et åpent og inviterende anlegg der alle kan møtes til felles aktiviteter, samtaler og måltider.

Nybygg skal tilfredsstille passivhuskrav, mens rehabiliteringen skal følge krav i TEK10. Prosjektet følger krav i Veiledende program fra Boligbygg, Tekniske krav i FKOK og Husbankens veiledning.