Ullerntunet helsehus

Kunde:

Oslo kommune, omsorgsbygg KF Oslo

-

Sted:

Ullern, Oslo

-

Areal:

15 500 m2

-

Status:

Ferdigstilt

-

Tidsrom:

2012-2016

-

Dronefoto/foto:

Lars Ervik/Jiri Havran/Tove Lauluten

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Ullerntunet helsehus er det første sykehjemsprosjektet i Oslo som blir BREEAM-sertifisert. Opprinnelig var prosjektet et BREEAM Very Good-prosjekt, men byggherre endret underveis målsetningen til BREEAM-excellent klassifisering. BREEAM-sertifiseringen setter spesifikke krav innenfor ni områder. Det var ikke utarbeidet manual for sykehjem, så dette måtte utvikles underveis. Selve bygget og produktene må selvfølgelig ha gode miljøegenskaper, men det stilles også krav til ledelse, samfunnsansvar og fysisk arbeids- og bomiljø i det ferdige bygget.

Byggherre, Omsorgsbygg Oslo, har fått et moderne sykehjemsbygg som også tilfredsstiller passivhusstandard. De tre bygninger som sammen skaper tunet består av to fløyer med et moderne uttrykk som står i kontrast til den verneverdige hovedbygningen fra 1924. Hovedbygningen fungerer som hjer¬tet i sykehjemmet og her sitter også administrasjonen. Hovedbygget står på Byantikvarens gule liste over bygg som ønskes bevart, og er rehabilitert i samarbeid med Byantikvaren.

Anlegget har 144 sykehjemsplasser, seniorsenter og et dagsenter kalt Hjørnesteinen. Det er lagt vekt på funksjonelle løsninger og høy kvalitet for å redusere driftskostnadene. Aktivisering av de eldre er viktig for både fysisk og mental helse. Tilrettelegging av felles områder til matlaging og sosialisering samt tilpassede utearealer understøtter dette.

Store deler av hageanlegget er også regulert til hensynssone bevaring, og utomhusanlegget er planlagt ut fra tomtens eksisterende kvaliteter. Uteområdet skal være et godt og trygt oppholdssted for beboerne, besøkende og lokalbefolkningen, og er anlagt med turstier gjennom området, sitteplasser, sansehage og regnbed.

Hovedadkomsten strekker seg i en akse fra Ullernchauséen langs eksisterende trerekke til adkomstparti på hovedbygningen.  På hver side er det bevart koller med flotte trær og nytt kunstprosjekt av kunstnerduoen Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller integrert.

Sansehagen er plassert på et solrikt og skjermet areal som dannes av den nye bygningskroppen. Stimulerende beplantning og gjenkjennende elementer omkranser en sti med start og slutt på samme punkt. Mot sør terrasseres terrenget ned mot en eplehage og det er god utsikt mot fjorden.