Vestbyparken

Kunde:

Skedsmo kommune

-

Sted:

Lillestrøm

-

Størrelse:

170 000 m²

-

Tidsrom:

2015-2016

-

Status:

Levert

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Vestbyparken er en ny park og campus langs Vestbygata i Lillestrøm.  Parken vil være et hjem for skoler, sportsarenaer, barnehage og andre varierte uteområder. Området blir en destinasjon og et landemerke som støtter opp under Skedsmos mål om å være ledende innen utdanning og kultur. Designet er et resultat av mange diskusjoner med folk som har jobbet og gått på skole i og rundt Vestbygata.

Den nye parken strekker seg mellom Sogna i øst og Henrik Wergelands gate i vest. I framtiden vil parken utvides østover langs Vestbygata og over Storgata mot Skedsmohallen.

Målet er å skape et helhetlig grønt landskap med gang- og sykkelveier som knytter Nitelva og Leira. Dette skaper den nordre delen av Skedsmos “grønne loop”, som er en idé om å skape et sammenhengende grønt landskap fylt med samfunnsaktiviteter, som strekker seg langs hele Skedsmo og knytter alle tettstedene sammen.