Vikersund - sentrum nord

Kunde:

Modum Kommune

-

Sted:

Vikersund

-

Areal:

30 000 m2

-

Tidsrom:

2016-

-

Staus:

Pågår

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

tegn_3 har på oppdrag fra Modum kommune utarbeidet byggeplan for områdetransformasjon i Vikersund sentrum nord. Området skal blant annet bestå av nytt torg, poll og nytt gatenett. Prosjektet har i tillegg inkludert et helhetlig plan for fremtidig byggetrinn med tursti langs fjorden og en gang- og sykkelvei med tilhørende soner gjennom boligområdet.

Torget vil være en naturlig møteplass for befolkningen med mange oppholdssoner, og lekeområde med klatrestativ. Nærområdets lange tradisjoner med utvinning av kobolt og framstilling av den blå koboltfargen er en viktig del av områdets historie, og  er særlig kjent gjennom Blaafarveværket.

Belegget på torget skal derfor være betongheller med innslag av koboltblåe heller som markerer torgets plassering. Trær og benker forsterker aksen og gir gode oppholdsmuligheter på den sentrale delen av torget. Prosjektet har inkludert utforming av et mindre torg ved bussgaten og adkomstarealet ved tog stasjonen.

Pollen omfavner vannet og har tredekke som gir lune og behagelige oppholdsplasser.  Plantefelt på begge sider gir en grønt inramming til pollen. Sittetrapper, trapper , rampe og strand gir utsikt og oppfordrer til nærkontakt med vannet.